Wat is Power BI?

Wil je analyses en inzichten visueel weergeven binnen jouw bedrijf? De tool Power BI biedt de oplossing!

Met Microsoft Power BI kunnen verschillende soorten data gecombineerd worden, om deze vervolgens in een visueel dashboard management-informatie weer te geven. Power BI is beschikbaar als Software as Service (SaaS) en als onderdeel van de Microsoft Office 365-suite.

 

het Sterke punt van power bi

 
Het sterke punt van Power BI is de eenvoud van databewerking. Excel sheets, CSV files of SQL Server tabellen verander je in mooie dashboards met analyses en conclusies. De tool kan bovendien complexe berekeningen en analyses uitvoeren. Het programma is beschikbaar als zowel een downloadbaar bestand als een online dienst.
 
Neem snel, geïnformeerde besluiten. Leg verbindingen tussen de verschillende databronnen. Modelleer deze en creëer visuele rapporten en dashboards om gegevens te integreren en te publiceren.
 
Geef jouw bedrijfsanalyse weer met Power BI. Deze visueel ontworpen dashboards worden gemaakt met gegevens uit honderden databronnen. Integratie met hulpprogramma’s is mogelijk. Hierdoor sluit Power BI perfect aan op reeds bestaande oplossingen!
Wat is Power BI?

het Sterke punt van power bi

 
Het sterke punt van Power BI is de eenvoud van databewerking. Excel sheets, CSV files of SQL Server tabellen verander je in mooie dashboards met analyses en conclusies. De tool kan bovendien complexe berekeningen en analyses uitvoeren. Het programma is beschikbaar als zowel een downloadbaar bestand als een online dienst.
Wat is Power BI?
Neem snel, geïnformeerde besluiten. Leg verbindingen tussen de verschillende databronnen. Modelleer deze en creëer visuele rapporten en dashboards om gegevens te integreren en te publiceren.
 
Geef jouw bedrijfsanalyse weer met Power BI. Deze visueel ontworpen dashboards worden gemaakt met gegevens uit honderden databronnen. Integratie met hulpprogramma’s is mogelijk. Hierdoor sluit Power BI perfect aan op reeds bestaande oplossingen!

Wat is Business intelligence?

BI is niet meer alleen van de grote organisaties met veel geld. Ook kleine bedrijven met een beperkt budget kunnen gebruikmaken van Business Intelligence

Business Intelligence (BI) ondersteunt organisaties bij strategische en operationele beslissingen en de onderbouwing van deze beslissingen. De tool gebruikt de kennis die aanwezig is in en om het bedrijf. Deze kennis wordt verzameld met “datawarehousing” en “datamining”.

Betere zakelijke beslissingen met Power BI

DOEL


Er worden verbanden gelegd tussen de verschillende databronnen. Op deze manier kunnen trends en ontwikkelingen makkelijk gevolgd en geanalyseerd worden, Het doel van BI is het gebruiken van al deze kennis om zo jouw bedrijfsprocessen beter aan te sturen. Hiervoor is het verzamelen en analyseren van gegevens van belang.

 

 

VOORDELEN

 

De belangrijkste voordelen van BI zijn:

  •  Efficiëntie
  •  Effectiviteit
  •  Strategische en operationele keuzes  kunnen nemen en deze goed kunnen beargumenteren
 

DOEL

 

Er worden verbanden gelegd tussen de verschillende databronnen. Op deze manier kunnen trends en ontwikkelingen makkelijk gevolgd en geanalyseerd worden, Het doel van BI is het gebruiken van al deze kennis om zo jouw bedrijfsprocessen beter aan te sturen. Hiervoor is het verzamelen en analyseren van gegevens van belang.

Betere zakelijke beslissingen met Power BI

VOORDELEN

 

De belangrijkste voordelen van BI zijn:

  •  Efficiëntie
  •  Effectiviteit
  •  Strategische en operationele keuzes  kunnen nemen en deze goed kunnen beargumenteren

Power BI is enorm belangrijk en bovendien handig voor de optimalisatie van jouw bedrijfsprocessen. Daarnaast helpt de tool bij het verbeteren van de klantgerichtheid en winstgevendheid. Creëer snel overzichtelijke en visueel aantrekkelijke analyses voor jouw bedrijf!